044 744 5523 info@yhdessa.fi

Youme-hanke

19.3.2020

Youme-hanke tähtää maahanmuuttajien kotoutumiseen mielenterveyttä tukemalla. Hanke kouluttaa eri kulttuuri- ja kieliryhmistä tulevia vapaaehtoisia toimimaan mielenterveyden lähettiläinä, jotka levittävät tietoa mielen hyvinvoinnista omissa verkostoissaan. Kaksivuotinen hanke toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Turun Kriisikeskuksen, Opetuskoti Halisen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialan kanssa, ja sitä rahoittaa Euroopan Unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.

Lisätiedot: Terhi Toppala

Lue myös

0 kommenttia